Dlaczego mój iPad nie łączy się z Wi-Fi? Naprawianie problemów z Wi-Fi na iPadzie

Dla wielu z nas najważniejszą rzeczą, jaką robimy z naszymi iPadami, jest przeglądanie Internetu! Więc jeśli Twój iPad nie łączy się z Wi-Fi, a strony się nie ładują, jest to rzeczywiście bardzo duży problem!

Dowiedz się, co zrobić, gdy iPad ma problemy z siecią Wi-Fi i nie łączy się z nią. I napraw to w mgnieniu oka!

Postępuj zgodnie z tymi krótkimi wskazówkami, aby naprawić, gdy iPad nie łączy się z Wi-Fi

 • Zaktualizuj swój iOS
 • Wyłącz Wi-Fi, odczekaj 20-30 sekund, a następnie włącz ponownie
 • Uruchom ponownie iPada i / lub router WiFi
 • Odłącz router, odczekaj kilka minut i podłącz go ponownie
 • Zapomnij o swojej sieci Wi-Fi i połącz się z nią ponownie
 • Zresetuj ustawienia sieci
 • Jeśli to możliwe, zmień ustawienia zabezpieczeń Wi-Fi
 • Zresetuj wszystkie ustawienia urządzenia

Drobnym drukiem

Niestety nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania tego problemu. Istnieje wiele powodów, dla których nasze iPady nie mogą połączyć się z Internetem.

Próbowaliśmy powiązać każdy problem z zestawem poprawek, ale określone poprawki mogą działać w celu rozwiązania problemów innych niż ten, w którym są wymienione.

Jeśli poprawka wymieniona w konkretnym problemie nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z pełną listą.

Rozpoznaj objawy problemów z Wi-Fi iPada

Napraw porzucone połączenia i zapomniane hasła

Twój iPad sporadycznie przerywa połączenie Wi-Fi, zmuszając Ciebie, użytkownika, do ponownego połączenia.

W niektórych przypadkach jesteś nawet proszony o ponowne wprowadzenie hasła, a nawet PONOWNIE.

Ten problem jest szczególnie widoczny w przypadku routerów Actiontec dostarczanych z Verizon FIOS i innymi.

 1. Przełącz DHCP na ręczny
 2. Stuknij Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Wi-Fi. Stuknij niebieską strzałkę skierowaną w prawo obok sieci Wi-Fi, z którą jesteś obecnie połączony, a następnie stuknij opcję DHCP. W sekcji Serwer proxy HTTP wybierz opcję „Ręcznie”. Nie wprowadzaj żadnych dodatkowych informacji
 3. Wyjdź z Ustawień, teraz sprawdź, czy nie ma złagodzenia problemów z Wi-Fi
 4. Jeśli nie ma zmian, uruchom ponownie router po wprowadzeniu tej zmiany
 5. Jeśli nadal nie ma różnicy, inni czytelnicy sugerują przełączenie serwera proxy HTTP na Auto (ustawienie domyślne to „Wył.”)

Odnów dzierżawę DHCP

 1. Stuknij Ustawienia, a następnie Wi-Fi
 2. Stuknij nazwę swojej sieci Wi-Fi lub niebieskie „i” lub strzałkę obok aktualnie podłączonej sieci Wi-Fi
 3. Wybierz „Odnów dzierżawę”

Wyłącz i włącz AirPort

 1. Stuknij Ustawienia na iPadzie, a następnie wybierz Wi-Fi
 2. Wyłącz WiFi
 3. Poczekaj 20-30 sekund
 4. Ponownie włącz Wi-Fi

Zapomnij o sieci, a następnie dołącz ponownie

 1. Stuknij Ustawienia na iPadzie, a następnie wybierz Wi-Fi
 2. Wybierz sieć, w której występują problemy
 3. Wybierz „Zapomnij tę sieć”.
 4. Wróć do poprzedniego ekranu i dołącz ponownie do tej samej sieci

Zmień zabezpieczenia i kanał

Zmiana dwóch kluczowych ustawień radykalnie zmniejsza liczbę przerw w dostępie do routerów. Każde z nich może nawet całkowicie je wyeliminować.

Wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na stronie konfiguracji routera, otwierając okno przeglądarki i wpisując adres 192.168.1.1 (może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika: admin i hasło: hasło1)
 2. Zmień kanał z automatycznego na 6
 3. Zmień ustawienie zabezpieczeń z WEP na WPA
 4. Zastosowanie tych zmian powoduje zresetowanie routera
 5. Wyłącz i włącz iPada

Naprawianie przepustowości danych nagle się zatrzymuje

W przypadku tego problemu dane nagle przestają przepływać przez połączenie Wi-Fi iPada, mimo że połączenie wydaje się być aktywne (tj. Paski siły sygnału są nadal wyświetlane w lewym górnym rogu iPada).

Ten problem jest szczególnie prawdopodobny podczas korzystania z aplikacji intensywnie korzystających z danych, takich jak YouTube i Netflix.

Wyłącz automatyczną jasność

Nie wierzyliśmy, że to zadziała, ale działa! Idź, wymyśl to.

Aby to zrobić, dotknij Ustawienia> Wyświetlacz i jasność . Wyłącz opcję automatycznej jasności.

Zwiększ jasność

Podobnie ten problem czasami rozwiązuje się, po prostu dostosowując poziom jasności iPada w górę i wyłączając najniższe ustawienie.

Aby to zrobić, dotknij Ustawienia> Wyświetlacz i jasność

Przesuń pasek jasności w górę, a następnie odczekaj 1-2 minuty i sprawdź, czy poprawiła się siła sygnału.

Spekulujemy, że problem z dostarczaniem energii związany z jasnością ekranu w jakiś sposób wpływa na sygnały i siłę Wi-Fi.

Naprawiono brak ponownego łączenia się z siecią po uśpieniu (tj. Zapomina o sieci)

W tym problemie iPad nie łączy się automatycznie ponownie z wcześniej podłączoną siecią Wi-Fi, gdy budzi się ze snu, zmuszając użytkownika do otwarcia Ustawień i ponownego wyboru sieci.

Wykazując prawidłowe zachowanie, iPad powinien ponownie połączyć się z siecią bez interwencji użytkownika.

Dostosuj jasność

Wciąż dziwne, ale niezwykle skuteczne. Zobacz instrukcje powyżej w sekcji „ Przepływ danych nagle się zatrzymuje”.

Wyświetl ekran wyłączania, ale nie wyłączaj

Kolejne dziwne obejście: gdy iPad zapomni o sieci i wyświetli monit o podanie hasła, zamiast wpisywać klawisz, naciśnij przycisk usypiania / budzenia / zasilania, aż na iPadzie pojawi się komunikat „Przesuń, aby wyłączyć”, a następnie naciśnij przycisk Anuluj.

To powoduje, że iPad automatycznie łączy się ponownie z siecią.

Naprawiono słaby sygnał / wolny transfer danych

Jest to prawdopodobnie najczęstszy problem dotykający właścicieli iPadów.

Ale jest to również ten, który ma największą liczbę potencjalnych przyczyn, a zatem największą listę możliwych rozwiązań.

W tym problemie użytkownicy zgłaszają szybkie połączenia i przepustowość z komputerów Mac, PC, iPhone'ów i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci Wi-Fi, ale znacznie obniżoną prędkość i / lub zmienną siłę sygnału na iPadzie.

Zresetuj ustawienia sieciowe na iPadzie

Na iPadzie otwórz Ustawienia, a następnie przejdź do „Ogólne” w panelu po lewej stronie. Przewiń w dół i kliknij Resetuj, a następnie wybierz „Resetuj ustawienia sieci”.

Spowoduje to usunięcie wszystkich przechowywanych haseł Wi-Fi i innych informacji, ale może spowodować bardziej stabilne połączenie.

Zwiększ jasność

Tak; wciąż dziwne, wciąż skuteczne. Zobacz instrukcje powyżej w sekcji Przepływ danych nagle się zatrzymuje”.

Zmień progi w ustawieniach routera

Uzyskaj dostęp do ekranu konfiguracji routerów (w przypadku większości routerów otwórz przeglądarkę i wprowadź adres 192.168.1.1), a następnie zmień próg fragmentacji i próg CTS / RTS zgodnie z opisem tutaj.

Niektórzy użytkownicy odnieśli sukces z ustawieniami Fragmentacja = 2048, RTS = 512.

Zmień specyfikację 802.11 na routerze

Spróbuj zmienić tryb specyfikacji bezprzewodowej routera z tylko B, G i N na G lub odwrotnie.

W przypadku routerów AirPort można to zrobić za pomocą Narzędzia administracyjnego AirPort.

W przypadku innych routerów można to zwykle osiągnąć, wchodząc na stronę konfiguracji routera - otwórz przeglądarkę i wprowadź adres 192.168.1.1.

Przełącz routery

Chociaż jest to dalekie od ideału rozwiązanie, niektórym użytkownikom udało się przejść na inny router bezprzewodowy.

Wyłącz opcję „Poproś o dołączenie do sieci”

Aby to zrobić, stuknij Ustawienia na iPadzie, a następnie wybierz „Wi-Fi” w lewym panelu.

Wyłącz opcję „Poproś o dołączenie do sieci”. Spekulacje utrzymują, że pozostawienie tej opcji włączonej powoduje, że iPad nieustannie szuka sieci, co powoduje pewne zakłócenia w sieci, do której jest podłączony.

Zapomnij o sieci, a następnie dołącz ponownie

Stuknij opcję Ustawienia na iPadzie, a następnie wybierz Wi-Fi z panelu po lewej stronie.

Wybierz sieć, z którą masz problemy, a następnie wybierz „Zapomnij tę sieć”.

Wróć do poprzedniego ekranu i ponownie dołącz do sieci.

Wyłącz Bluetooth

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że być może z powodu problemów z zakłóceniami wyłączenie Bluetooth może zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.

Aby to zrobić, stuknij opcję Ustawienia, a następnie stuknij opcję Ogólne w panelu po lewej stronie. Stuknij opcję Bluetooth w panelu po prawej stronie, a następnie przesuń, aby wyłączyć.

Hacki, porady i wskazówki dotyczące czytelników 

Użyj statycznego adresu IP

Heath zasugerował, że iFolks zmienił swój adres IP na statyczny.

Heath skonfigurował swojego iPada ze statycznym adresem IP na 192.168.1.145.

I ustaw maskę podsieci na 255.255.0.0, z bramą i serwerami DNS na 192.168.1.1.

Lepiej jest ustawić statyczny adres IP poza normalnym zakresem DHCP, ale ustawienie go poza tym zakresem może zepsuć router.

Heath donosi, że od czasu przypisania swojemu iPadowi statycznego adresu IP wewnątrz (ale na wysokim końcu) normalnego zakresu DHCP, nie miał dalszych problemów z połączeniem się z Internetem na swoim iPadzie.

Wspaniała wskazówka!

Lub Vise-Versa od statycznej do dynamicznej

Inny czytelnik odniósł sukces, zmieniając konfigurację portu WAN ze statycznego adresu na dynamiczny adres IP.

Dla tego czytelnika była to sztuczka, która zadziałała.

Apartament Terapia dla WiFi

Czytelnik PharmEngr zauważył, że jeśli znajdujesz się w zatłoczonym obszarze, takim jak kompleks apartamentów, istnieje duża szansa, że ​​wszyscy używają tego samego punktu dostępu i kanału domyślnego.

Więc zmieńmy ręcznie kanał.

Jest to metoda prób i błędów, chyba że masz dostęp do analizatora Wi-Fi.

Poświęć więc trochę czasu - zacznij od dołu listy kanałów i idź w górę.

Najprawdopodobniej nikt nie zmienił domyślnych ustawień swoich punktów dostępu.

W przypadku routerów WiFi z funkcją dwuzakresową (5 GHz i 2,4 GHz) ustaw oba pasma na 802.11n.

Częstotliwość 2,4 GHz zagłębiała się w różnych urządzeniach elektronicznych sąsiadów w kompleksie mieszkalnym.

Ustawiając oba pasma na 802.11n, PharmEngr prawie potroił prędkość pobierania! A co najlepsze, jego iPad ma teraz spójne i stabilne połączenie Wi-Fi.

Świetne pomysły dla nas wszystkich z wieloma „bliskimi” sąsiadami!

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found